Dr. Jonas

Dr. Eugen Jonas studied and graduated at the Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, and then he passed special exams in psychiatry at the Charles University in Prague.
He worked as a chief physician, district specialist and a forensic expert until his retirement.
When abortions were legalised in Hungary in summer 1956, Dr. Eugen Jonas as a believer and a physician could not agree with it.
Therefore he tried to find a way to prevent the killing of unborn babies.

Abortions carried out by gynecologists all over the world (cca 80 millions per year) are considered murders of conceived embryos in the mother´s womb, as Lord creates the soul of a human being at the moment of conception (to His image and because of His infinite love).
In 1956, August 15, Dr.Jonas discovered his first thesis in the field of natural conception control.
As a believer and worshipper of Virgin Mary, the Mother of God, he devoted his discoveries to Her on the very same day, as it is the Day of Assumption.

Metóda zisťovania plodných dní Dr.Jonáša berie do úvahy dva úplne samostatné a na sebe vôbec nezávislé rytmy. Prvý a najvýznamnejší, kedy k počatiu dochádza až v 85% prípadoch vypočítava výpočtové stredisko. Druhý rytmus plodných dní je závislý od menštruačného cyklu.

The developments and results of Dr. Jonas's research have been published in several books and his findings have also been presented at international conferences.

Furthermore, Dr. Eugen Jonas has been nominated twice for a Nobel prize for his work on the Natural conception control (by American scientists in 1970 and by Argentinean scientists in 2000).
Today, Dr. Jonas lives with his family in Maňa, Slovakia, where he continues to make the calculations for women.

LATEST PUBLICATIONS by DR.EUGENA JONÁŠA:

 1. SPOMIENKY NA SPOLUŽIAKA (Reminiscent of a classmate)
  Garmond, Nitra 2007
 2. VENOVANIE (Dedication)
  Garmond, Nitra 2009
 3. PRIRODZENÁ REGULÁCIA POČATIA (Natural Conception Control)
  Garmond, Nitra 2011


ĎALŠIE RUKOPISY DR.JONÁŠA

 1. POČATIE A ZDRAVÉ POTOMSTVO U KONÍ.
  1980 (vyžiadané z UEA, Japonska a Anglicka)
 2. URČENIE POHLAVIA DIEŤAŤA Z DÁT NARODENIA
  1982
 3. VÝPOČET DÁTA PÔRODU
  1986

PREDNÁŠKY DR.JONÁŠA PREDNESENÉ NA KONGRESOCH:

 1. ZISTENIE DOBY POČATIA, POHLAVIA A ŽIVOTASCHOPNOSTI PLODU, MEDZINÁRODNÝ KONGRES ČESKOSLOV.
  Akadémie vied, Praha, 1961
 2.  POČATIE A NARODENIE DIEŤAŤA, MEDZINÁRODNÝ KONGRES MOSKOVSKEJ PRÍRODOVEDECKEJ SPOLOČNOSTI.
  Moskva, 1969
 3. RAKOVINA, MEDZINÁRODNÝ KONGRES O ZEMSKÝCH A MIMOZEMSKÝCH SILÁCH (PO NEMECKY).
  Ancona Taliansko, 1974
 4. PRIRODZENÁ REGULÁCIA POČATIA, SVETOVÝ KONGRES PRÍRODNÝCH LIEČITEĽOV, POD ZÁŠTITOU UNESCO.
  Nový Zéland, 1990