Ďakovný list
Vážené Centrum, veľmi ma potešilo, že existuje takáto metóda regulácie počatia. Keďže nepoužíva umelé prostriedky, je veľmi cennou hlavne z...
Ďakovný list
Vážený pán doktor, Vy ste nám poradili a dnes sa veľmi tešíme z nášho pekného a životaschopného synčeka. Za všetko, čo ste pre naše šťastie...
Ďakovný list
Vážený pán Jonáš, dozvedeli sme sa o Vašej prirodzenej regulácii počatia. Dokonca ste pomohli aj mojej sestre, ktorá mala dvoch synov a...

Prirodzená regulácia počatia „Jonášova metóda“

Dňa 15. augusta 1956 Dr. Eugen Jonáš prišiel na zákonitosti prirodzenej regulácie počatia. V ten istý deň venoval svoje objavy pod ochranu Panny Márie práve na jej sviatok Nanebovzatia, aby pomáhala ženám a matkám, ktoré o výpočet požiadajú.

Bola to jeho reakcia na uzákonenie potratov v Maďarsku.
Metóda Dr.Jonáša je založená na využívaní dvoch prirodzených cyklov plodných dní u ženy. Neužívajú sa pri nej žiadne lieky a teda nemá negatívny vplyv na organizmus.

Ukázalo sa, že prirodzená regulácia počatia okrem úlohy antikoncepcie má aj ďalší potenciál.

V nasledujúcich rokoch som metódu ďalej rozpracoval a dnes ponúka široké uplatnenie pre manželov v podobe 8 typov výpočtov.
Od prirodzenej antikoncepcie, výpočtu plodných dní, počatia životaschopného dieťaťa, až po určenie pohlavia dieťaťa.

Spoľahlivosť výpočtov bola overená počas 35 rokov výskumu, ktorý potvrdil ich správnosť v 98%, čo je maximum v oblasti prírodných vied a lekárstva.

Momentálne sa výskum zameriava na určenie pohlavia prvého dieťaťa, ktoré je dané už pri narodení budúcej matky. Tento výpočet zatiaľ dosahuje úspešnosť iba 70% a preto nie je zaradený do terajšej ponuky výpočtov.
 

MUDr. Eugen Jonáš,
Stella Jónášová, dcéra
CENTRUM JONAS, Maňa

 

Výpočty sú rozdelené na dva typy:

  A. malý výpočet          B. špeciálny výpočet

A štyri skupiny:     

I.    Prirodzene neplodné dni – antikoncepcia

II.   Výber pohlavia – chlapec alebo dievča

III.  Optimálne plodné dni – problém s otehotnením

IV.  Termíny „dobrej životnosti“ –
        potrat, komplikácie v tehotenstve, pri pôrode

Výpočet prirodzenej regulácie počatia je možné objednať v jednom z Centier Dr.Jonáša, vedených ním vyškolenými spolupracovníkmi:
 

CENTRUM JONAS - hlavné Centrum
 

Dr. Eugen Jonáš, Stella Jónášová
MAŇA, SR
Dr. Stanislav Bílík, Csc.
Česká Republika

 

PLODNÉ DNI, PROBLÉM OTEHOTNIEŤ

Plodnosť je prirodzená schopnosť ženy a muža rozmnožovať sa. Teda ženy môžu otehotnieť a muži sú schopní splodiť dieťa počas nechráneného pohlavného styku cez plodné dni ženy.

Obdobie medzi dvoma menštruáciami (zvyčajne v strede cyklu) je považované za najvhodnejšiu dobu pre počatie. Vtedy vraj zrelé vajíčko vystupuje z vaječníka a putuje vajcovodmi do maternice. Pokiaľ príde k počatiu, dochádza k jeho uchyteniu v maternici. Ak k oplodneniu nedošlo, vajíčko sa s prekrvenou sliznicou maternice odlupuje a vypudí sa von počas menštruácie.

Výskumníci však zistili, že u niektorých kmeňov obývajúcich Áziu a Afriku, dochádza k pohlavnému styku iba počas mesačného krvácania a napriek tomu sa tieto kmene rozmnožujú takisto rýchlo ako iní obyvatelia planéty.

Dr. Eugen Jonáš toto tvrdil od samého počiatku svojich výskumov, teda že k počatiu môže prísť kedykoľvek počas cyklu.

Vo svojej metóde Prirodzenej regulácie počatia berie do úvahy okrem plodných dní v závislosti od menštruácie aj druhý plodný cyklus ženy a to na základe biorytmu, ktorý vypočítava pre každú ženu individuálne.
Podľa výsledkov 35 ročného výskumu (1956 – 1992) až v 85% prípadov dochádza k počatiu práve počas plodného obdobia biorytmu.

Ďalším rozpracovaním bola metóda rozdelená na špeciálnymalý výpočet, ktoré obsahujú štyri základné skupiny:

 1. Prirodzene neplodné dni – antikoncepcia (10%)
 2.  Výpočet pre výber pohlavia – termíny pre počatie chlapca alebo dievčaťa (16%)
 3. Optimálne plodné dni – pre ženy, ktoré doposiaľ  nevedeli otehotnieť  aj napriek tomu, že sú schopné mať deti – primárna sterilita, aj ich manželia sú schopní mať deti (znížený počet spermií ešte neznamená, že nemôžu splodiť dieťa).
  Tento druh výpočtu je najčastejší, tvorí  až 43% všetkých výpočtov. Problém s otehotnením je stále častejší, k čomu prispievajú aj faktory ako: nezdravý životný štýl, užívanie hormónov, znečistenie prostredia, atď.
 4. Výpočet termínov „dobrej životnosti“ – ak tehotenstvo bolo ukončené potratom (samovoľným, umelým), pri komplikáciách v tehotenstve, pôrode, úmrtí novorodenca, vývojovej poruche plodu, iné.
  Jedná sa o druhý najčastejší typ výpočtu (31%), nárast viacpočetných tehotenstiev, predčasných pôrodov, komplikácií (IVF, užívanie hormónov, iné).

 

 

NEPLODNOSŤ

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) neplodnosť alebo sterilita je stav, kedy žena pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku (každý druhý deň) do obdobia jedného roka (12-tich mesiacov) neotehotnie.

K tomu, aby mohlo prísť k počatiu žena musí mať funkčný aspoň jeden vaječník, vajcovod, taktiež maternicu  a u muža musia byť prítomné spermie.

K ďalším faktorom ovplyvňujúcim plodnosť patria:  

 • psychické  (stres, depresie, atď)
 • fyzické (zdravotné problémy, ochorenia, ďalšie)
 • vonkajšie (prostredie, znečistenie, iné)

Zvyčajne sa jedná o kombináciu hneď niekoľkých faktorov, ktoré často spolu súvisia a prelínajú sa navzájom.

V dnešnej dobe je náš organizmus vystavovaný väčšej záťaži ako tomu bolo v minulosti. Stále viac času trávime plnením pracovných úloh na úkor vlastného oddychu. Dostávame sa do časovej tiesne, stres sa stáva našim spoločníkom, z čoho vyplývajú ďalšie negatíva ako:
nedostatočné/ nesprávne stravovanie, telo nemá dostatok potrebných živín, vitamínov, čo sa môže prejaviť  aj úbytkom alebo zvyšovaním osobnej hmotnosti, čo môže viesť k problémom s plodnosťou (nepravidelný cyklus, syndróm polycystických ovárií, znížený počet, kvalita spermií, atď). Napr. zdravotný systém niektorých krajín ani nedoporučí liečbu neplodnosti pacientke, ktorá trpí nadváhou.
nedostatok/ nadbytok  pohybu a s ním súvisiaci problém s hmotnosťou, hormonálna nerovnováha organizmu, v extrémnych prípadoch môže nastať až amenorea, čiže strata menštruácie.  
aktuálny zdravotný stav, ktorý môže taktiež brániť otehotneniu. Veľmi časté sú zápaly urogenitálneho traktu (močopohlavného), ktoré tak ako aj pohlavné choroby bez adekvátnej liečby môžu spôsobiť až trvalú neplodnosť a to jak u muža tak i ženy. Problémy môžu nastať aj po predchádzajúcom úraze alebo možu byť následkom inej liečby, zákroku (napr.: zrasty po operácii, podstúpenie potratu).
V prípade chronických ochorení je vhodné konzultovať zdravotný stav pred otehotnením s lekárom, keďže tehotenstvo si môže vyžadovať úpravu liečby, zvýšený dozor lekára, atď.

vplyv prostredia, ktorý súvisí používaním nadmerného množstva chemikálií,  pesticíd, podporných látok v živočíšnej výrobe, farmaceutík, ktoré sa do nášho tela dostávajú aj prostredníctvom potravín, z ovzdušia a negatívne ovplyvňujú organizmus (rozvoj alergií, chronické ochorenia dýchacieho traktu, vplyv na spermie, plod, atď.).
stres/ nedostatok času, čo sa prejavuje nedostatkom spánku, relaxu, ktoré sú dôležitými faktormi pri otehotnení.  Pri únave organizmu dochádza k oslabeniu jeho imunitného systému a tak k ďalším problémom z toho vyplývajúcim.
Taktiež bolo preukázané, že môže prísť ku konstrikcii (stiahnutiu) vajcovodov a vajíčku je znemožnené, aby mohlo prísť k jeho oplodneniu. Veľmi často páry uspejú na dovolenke, kedy si doprajú potrebný oddych alebo až po celkovom zvoľnení životného tempa, psychického zaťaženia.

Tu nájdete dotazník týkajúci sa problému otehotnenia, tehotenstva. Odpovede na dané otázky nám pomôžu v ďalších štúdiách. Dotazník je anonymný.