Děkovný list
Vážené Centrum, veľmi ma potešilo, že existuje takáto metóda regulácie počatia. Keďže nepoužíva umelé prostriedky, je veľmi cennou hlavne z...
Děkovný list
Vážený pán doktor, Vy ste nám poradili a dnes sa veľmi tešíme z nášho pekného a životaschopného synčeka. Za všetko, čo ste pre naše šťastie...
Děkovný list
Vážený pán Jonáš, dozvedeli sme sa o Vašej prirodzenej regulácii počatia. Dokonca ste pomohli aj mojej sestre, ktorá mala dvoch synov a...

Přirozená regulace početí - „Jonášova metoda“

Dne 15. srpna 1956 Dr. Eugen Jonáš přišel na zákonitosti přirozené regulace početí, kterou věnoval pod ochranu Panny Marie na její svátek Nanebevzetí, aby pomáhala ženám a matkám, které o výpočet požádají.

Byla to jeho reakce na uzákonění potratů v Maďarsku.
Metoda Dr.Jonáše je založená na využívání dvou přirozených cyklů plodných dnů u ženy. Neužívají se při ní žádné léky a tak nemá negativní vliv na organizmus.

Ukázalo se, že přirozená regulace početí krom úlohy antikoncepce má i další potenciál.

V následujících letech jsem metodu přirozené regulace početí dále rozpracoval a dnes nabízím široké uplatnění pro manželé v podobě 8 typů výpočtů.
Od přirozené antikoncepce, výpočtu plodných dní, početí životaschopného dítětě až po určení pohlaví dítěte.

Správnost mých výpočtů byla ověřena výzkumem, který trval 35 let a potvrdil úspěsnost v 98%, co je maximum v oblasti přírodních věd a lékařství.

Momentálně je výzkum zaměřen pro výpočet určení pohlaví prvopočatého dítětě, které je dáno už při narození budoucí matky. Tento výpočet zatím dosahuje úspěšnost jenom 70% a preto není součástí nabídky výpočtů.
 

MUDr. Eugen Jonáš,
Stella Jónášová, dcera
CENTRUM JONAS, Maňa

 

Výpočty jsou rozdělené na dva typy:

  A. malý výpočet          B. speciální výpočet

A čtyři skupiny:     

I.    Přirozeně neplodné dny – antikoncepce

II.   Výběr pohlaví – chlapec nebo děvče

III.  Optimální plodné dny – problém s otěhotněním

IV.  Termíny „dobré životnosti“ –
       potrat, komplikace v těhotenství, při porodu

Výpočet přirozené regulace početí je možné objednať v jednom z Center Dr.Jonáše, vedené jím vyškolenými spolupracovníkmi:
 

CENTRUM JONAS - hlavní Centrum
 

Dr. Eugen Jonáš, Stella Jónášová
MAŇA, Slovenská Republika
Dr. Stanislav Bílík, Csc.
Česká Republika

 

PLODNÉ DNI, PROBLÉM OTEHOTNIEŤ

Plodnosť je prirodzená schopnosť ženy a muža rozmnožovať sa. Teda ženy môžu otehotnieť a muži sú schopní splodiť dieťa počas nechráneného pohlavného styku cez plodné dni ženy.

Obdobie medzi dvoma menštruáciami (zvyčajne v strede cyklu) je považované za najvhodnejšiu dobu pre počatie. Vtedy vraj zrelé vajíčko vystupuje z vaječníka a putuje vajcovodmi do maternice. Pokiaľ príde k počatiu, dochádza k jeho uchyteniu v maternici. Ak k oplodneniu nedošlo, vajíčko sa s prekrvenou sliznicou maternice odlupuje a vypudí sa von počas menštruácie.

Výskumníci však zistili, že u niektorých kmeňov obývajúcich Áziu a Afriku, dochádza k pohlavnému styku iba počas mesačného krvácania a napriek tomu sa tieto kmene rozmnožujú takisto rýchlo ako iní obyvatelia planéty.

Dr. Eugen Jonáš toto tvrdil od samého počiatku svojich výskumov, teda že k počatiu môže prísť kedykoľvek počas cyklu.

Vo svojej metóde Prirodzenej regulácie počatia berie do úvahy okrem plodných dní v závislosti od menštruácie aj druhý plodný cyklus ženy a to na základe biorytmu, ktorý vypočítava pre každú ženu individuálne.
Podľa výsledkov 35 ročného výskumu (1956 – 1992) až v 85% prípadov dochádza k počatiu práve počas plodného obdobia biorytmu.

Ďalším rozpracovaním bola metóda rozdelená na špeciálnymalý výpočet, ktoré obsahujú štyri základné skupiny:

 1. Prirodzene neplodné dni – antikoncepcia (10%)
 2. Výpočet pre výber pohlavia – termíny pre počatie chlapca alebo dievčaťa (16%)
 3. Optimálne plodné dni – pre ženy, ktoré doposiaľ  nevedeli otehotnieť  aj napriek tomu, že sú schopné mať deti – primárna sterilita, aj ich manželia sú schopní mať deti (znížený počet spermií ešte neznamená, že nemôžu splodiť dieťa).
  Tento druh výpočtu je najčastejší, tvorí  až 43% všetkých výpočtov. Problém s otehotnením je stále častejší, k čomu prispievajú aj faktory ako: nezdravý životný štýl, užívanie hormónov, znečistenie prostredia, atď.
 4. Výpočet termínov „dobrej životnosti“ – ak tehotenstvo bolo ukončené potratom (samovoľným, umelým), pri komplikáciách v tehotenstve, pôrode, úmrtí novorodenca, vývojovej poruche plodu, iné.
  Jedná sa o druhý najčastejší typ výpočtu (31%), nárast viacpočetných tehotenstiev, predčasných pôrodov, komplikácií (IVF, užívanie hormónov, iné).

 

 

NEPLODNOSŤ

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) neplodnosť alebo sterilita je stav, kedy žena pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku (každý druhý deň) do obdobia jedného roka (12-tich mesiacov) neotehotnie.

K tomu, aby mohlo prísť k počatiu žena musí mať funkčný aspoň jeden vaječník, vajcovod, taktiež maternicu (dělohu) a u muža musia byť prítomné spermie.

K ďalším faktorom ovplyvňujúcim plodnosť patria:  

 • psychické  (stres, depresie, atď)
 • fyzické (zdravotné problémy, ochorenia, ďalšie)
 • vonkajšie (prostredie, znečistenie, iné)

Zvyčajne sa jedná o kombináciu hneď niekoľkých faktorov, ktoré často spolu súvisia a prelínajú sa navzájom.

V dnešnej dobe je náš organizmus vystavovaný väčšej záťaži ako tomu bolo v minulosti. Stále viac času trávime plnením pracovných úloh na úkor vlastného oddychu. Dostávame sa do časovej tiesne, stres sa stáva našim spoločníkom, z čoho vyplývajú ďalšie negatíva ako:
nedostatočné/ nesprávne stravovanie, telo nemá dostatok potrebných živín, vitamínov, čo sa môže prejaviť  aj úbytkom alebo zvyšovaním osobnej hmotnosti, čo môže viesť k problémom s plodnosťou (nepravidelný cyklus, syndróm polycystických ovárií, znížený počet, kvalita spermií, atď). Napr. zdravotný systém niektorých krajín ani nedoporučí liečbu neplodnosti pacientke, ktorá trpí nadváhou.
nedostatok/ nadbytok  pohybu a s ním súvisiaci problém s hmotnosťou, hormonálna nerovnováha organizmu, v extrémnych prípadoch môže nastať až amenorea, čiže strata menštruácie.  
aktuálny zdravotný stav, ktorý môže taktiež brániť otehotneniu. Veľmi časté sú zápaly urogenitálneho traktu (močopohlavného), ktoré tak ako aj pohlavné choroby bez adekvátnej liečby môžu spôsobiť až trvalú neplodnosť a to jak u muža tak i ženy. Problémy môžu nastať aj po predchádzajúcom úraze alebo možu byť následkom inej liečby, zákroku (napr.: zrasty po operácii, podstúpenie potratu).
V prípade chronických ochorení je vhodné konzultovať zdravotný stav pred otehotnením s lekárom, keďže tehotenstvo si môže vyžadovať úpravu liečby, zvýšený dozor lekára, atď.

vplyv prostredia, ktorý súvisí používaním nadmerného množstva chemikálií,  pesticíd, podporných látok v živočíšnej výrobe, farmaceutík, ktoré sa do nášho tela dostávajú aj prostredníctvom potravín, z ovzdušia a negatívne ovplyvňujú organizmus (rozvoj alergií, chronické ochorenia dýchacieho traktu, vplyv na spermie, plod, atď.).
stres/ nedostatok času, čo sa prejavuje nedostatkom spánku, relaxu, ktoré sú dôležitými faktormi pri otehotnení.  Pri únave organizmu dochádza k oslabeniu jeho imunitného systému a tak k ďalším problémom z toho vyplývajúcim.
Taktiež bolo preukázané, že môže prísť ku konstrikcii (stiahnutiu) vajcovodov a vajíčku je znemožnené, aby mohlo prísť k jeho oplodneniu. Veľmi často páry uspejú na dovolenke, kedy si doprajú potrebný oddych alebo až po celkovom zvoľnení životného tempa, psychického zaťaženia.

Tu nájdete dotazník týkajúci sa problému otehotnenia, tehotenstva. Odpovede na dané otázky nám pomôžu v ďalších štúdiách.