Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.

Dr. Jonáš

MUDr. Eugen Jonáš vyštudoval medicínu na univerzite v Bratislave a špecializované skúšky zo psychiatrie vykonal v Prahe na Universitas Carolina.
Pracoval na niekoľkých psychiatrických klinikách, pôsobil ako prednosta, taktiež ako súdny znalec.

dr.eugen jonas                   Dr. Eugen Jonáš

Psychiatria, psychológia

Už počas psychiatrickej praxe Dr. Jonáš aplikoval rôzne inovatívne terapie a cvičenia (napr. muzikoterapia), aby dosiahol jak rozmanitosť liečebných procesov svojich pacientov, tak čo najlepšiu efektívnosť liečby.
So svojimi spolupracovníkmi sa intenzívne venoval cvičeniam, ktoré vychádzajú z jogy. Okrem základných dýchacích cvičení praktizovali aj ďalšie cviky ako stojka na hlave, či postoj na šiji, ktoré mali pozitívny vplyv nielen na dýchaciu a obehovú sústavu, ale aj na žľazovité orgány (ako napr. štítna žľaza), čo bolo potvrdené aj EKG vyšetreniami a RTG snímkami.

V štúdii sledovali vplyv týchto cvičení u psychoticky chorých pacientov, ako aj u zdravých ľudí. Pacienti sa hlásili k tomuto spôsobu liečby dobrovoľne bez rozdielu diagnóz (schizofrenici, paranoici, neurotici, atď.). Po dôkladných interných vyšetreniach im bol vyhotovený individuálny plán a po 3 týždňoch cvičenia dochádzalo k zlepšeniu stavu, kedy mohli byť vysadené alebo upravené dávkovania liekov.

Druhú skupinu tvorili študenti niekoľko týždňov pred maturitou. Aj u nich sa po 3 týždňoch začal prejavovať pozitívny vplyv týchto cvikov na ich organizmus, ktorý popisovali ako zvláštny stav pokoja, žiadny pocit trémy (z maturity), čo bol ich najväčší problém pred cvičením.

Priebeh a výsledky tejto štúdie boli zaslané na Výskumný ústav psychiatrický v Prahe (prof. Dr. L. Hanzliček, DrSc.), ako aj ďalším zahraničným inštitúciám, napr: prof. H. Kleinsorge, ktorý bol prednosta psychiatrickej kliniky Schwerin, bývalá DDR, ich aj publikoval.

Dr. Szabó, Dr. Jonáš                   Dr. Szabó, Dr. Jonáš

Na základe mnohoročných skúseností lekára, znalca, vypracoval charakter 12 typov ľudí z pohľadu detskej psychológie.
Týchto 12 pováh vznikne kombináciou jednotlivých temperamentov (SANGVINICKÝ, CHORELICKÝ, MELANCHOLICKÝ, FLEGMATICKÝ) a prevládajúcich základných vlastnostných typov: vedúci, vytrvalostný a nestály typ.

Biorytmy

Ďalšou oblasťou, ktorou sa Dr. Jonáš zaoberal boli biologické rytmy, príčiny týchto rytmov a ich vplyv na jednotlivcov, ale aj celý svet.

"Štatistiky ukazujú, že v určitých obdobiach je nepomerne viac katastrof, živelných pohrôm, násilnej smrti, atď. Ak porovnáme tieto negatívne úkazy, ich časovú spätosť a výskyt súčasne na viacerých miestach Zeme, nie je možné si nevšimnúť, že biologické rytmy jedincov podliehajú univerzálnemu, svetovému rytmu.
Nikto nepopiera vplyv striedanie dňa a noci alebo ročných období na organizmy, človeka a celý svet. Ak pátrame po príčine a pôvode nielen samotných výkyvov, ale hlavne po životodarnom zdroji, zistíme, že je ním Slnko. Bez neho by život nebol vôbec možný."

Podľa pôsobenia jednotlivých biorytmov Dr. Jonáš zostavoval svetové krivky pre jednotlivé roky, na základe ktorých predpokladal nadchádzajúce udalosti.

Krivka Biorytmov 2007                   Krivka biorytmov pre rok 2007

Jednoduchá interpretácia hovorí, že pozitívna fáza krivky (časť nad osou) naznačuje pokojný priebeh života, primerané počasie, úspechy jednotlivcov i celku. Naopak negatívna fáza krivky (časť pod osou) udáva napätie, neprimerané výkyvy počasia, neúspechy, strach, zvýšený počet neprirodzených úmrtí, rôzne úrazy, nehody, zvýšené množstvo problémov v tehotenstve, pôrode, atď.

Prirodzená regulácia počatia

Keď v susednom Maďarsku boli legalizované potraty, s čím Dr. Jonáš ako lekár a veriaci človek nemohol súhlasiť, začal sa zaoberať myšlienkou, ako prirodzeným spôsobom predchádzať otehotneniu.

Bol presvedčený, že existujú určité princípy, ktoré regulujú plodné a neplodné dni u ženy, len je potrebné ich nájsť.

15.8.1956 na hľadané zákonitosti týchto biorytmov prišiel a tento deň, kedy slávime sviatok Nanebovzatia Panny Márie,  svoje objavy venoval pod jej ochranu.

V nasledujúcich rokoch svoju metódu Prirodzenej regulácie počatia (aj Jonášova metóda) ďalej rozpracoval a dnes ponúka široké uplatnenie pre manželov. Od prirodzene neplodných dní, cez výpočet optimálnych plodných dní, počatia životaschopného dieťaťa, až po určenie pohlavia. Jej úspešnosť je 98,6%.

Najprv Dr. Jonáš so svojím tímom výpočty vyhotovoval v novo zriadenom výskumnom stredisku Astra v Nitre, neskôr v niekoľkých ďalších centrách po celom svete, ktoré dnes už nefungujú.

V 90tych rokoch založil Centrum Jonas International opätovne aj na Slovensku a dnes je jediným strediskom, kde sú výpočty kalkulované pre celý svet jeho deťmi.

Najväčšie úspechy Dr. Eugen Jonáš dosiahol práve v oblasti regulácie počatia.

V roku 1971 bol navrhnutý na Nobelovu cenu americkými vedcami z Kolumbijskej Univerzity v New Yorku, profesormi R. Fondiller, Raby, Waksman, Shockley, Urey, ktorí sú taktiež laureátmi tejto ceny.
A v roku 2000 opäť, kedy impulz vyšiel z Argentíny, Buenos Aires, na čele s profesorom Carlosom Velazcom.

Dr. Jonáš s manželkou                   Dr. Jonáš s manželkou Veronikou

Dr. Eugen Jonáš žil so svojou rodinou v Mani, na Slovensku a venoval sa výpočtom prirodzenej regulácie počatia a ďalším prácam až do svojej smrti.

Najnovšie publikácie:

 • PRIRODZENÁ REGULÁCIA POČATIA, prvé elektronické vydanie k stiahnutiu

  vyd. 2022
 • SPOMIENKY NA SPOLUŽIAKA
  vyd. Garmond, Nitra 2007
 • VENOVANIE
  vyd. Garmond, Nitra 2009
 • PRIRODZENÁ REGULÁCIA POČATIA 
  vyd. Garmond, Nitra 2011
 • LISTY
  vyd. Garmond, Nitra 2016
 • Ďalšie rukopisy Dr. Jonáša:

  • POČATIE A ZDRAVÉ POTOMSTVO U KONÍ
   1980, (vyžiadané z UEA, Japonska a Anglicka)
  • URČENIE POHLAVIA DIEŤAŤA Z DÁT NARODENIA
   1982
  • VÝPOČET DÁTA PÔRODU
   1986
  • Prednášky Dr. Jonáša:

   • ZISTENIE DOBY POČATIA, POHLAVIA A ŽIVOTASCHOPNOSTI PLODU, MEDZINÁRODNÝ KONGRES ČESKOSLOV.
    Akadémia vied, Praha, 1961
   • POČATIE A NARODENIE DIEŤAŤA, MEDZINÁRODNÝ KONGRES MOSKOVSKEJ PRÍRODOVEDECKEJ SPOLOČNOSTI.
    Moskva, 1969
   • RAKOVINA, MEDZINÁRODNÝ KONGRES O ZEMSKÝCH A MIMOZEMSKÝCH SILÁCH (PO NEMECKY).
    Ancona Taliansko, 1974
   • PRIRODZENÁ REGULÁCIA POČATIA, SVETOVÝ KONGRES PRÍRODNÝCH LIEČITEĽOV, POD ZÁŠTITOU UNESCO.
    Nový Zéland, 1990


Publikácie Dr. Jonáša                   Z publikácií Dr. Jonáša

Chcete zistiť viac?

čítať o metóde