Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.

ŽIVOTASCHOPNÉ DIEŤA

 • určenie termínov pre počatie životaschopného dieťaťa
 • pre ženy, ktoré mali komplikácie - potrat (interrupciu), predčasný pôrod, úmrtie dieťaťa do 14 dní po pôrode, pri vývojových vadách, postihnutiach dieťaťa alebo genetickom ochorení
 • vypočítava sa z prirodzených cyklov, neužívajú sa pri ňom žiadne lieky
 • nemá negatívny vplyv na organizmus, tehotenstvo
 • výpočet je možný aj pri nepravidelnej menštruácii alebo jej absencii (napr. po potrate, pôrode)
 • termíny sa určujú pre každú ženu individuálne a musia sa zohľadniť predchádzajúce komplikácie
cena: 27€

AKO POSTUPOVAŤ

 • vytvoriť si užívateľský účet
 • vyplniť v ňom údaje k výpočtu – informácie o Vašom narodení (dátum a čas), tehotenstvách, komplikáciách, atď.
 • je potrebný aj presný čas Vášho narodenia (napr. 9.43 hod)
 • uhradiť platbu za výpočet: bankový prevod, platba kartou alebo paypal
 • výpočet bude vyhotovený a aktivovaný do 72 hod. v užívateľskom účte po prijatí údajov a platby za výpočet

ČO ZÍSKATE

 • plán počatia na 12 kalendárnych mesiacov začínajúc poslednou menštruáciou, ak menštruáciu nemáte (napr. po potrate, pôrode), výpočet bude vyhotovený od aktuálneho mesiaca
 • garancia aspoň jedného vhodného termínu
 • informácia o pohlaví až dvoch za sebou nasledujúcich tehotenstvách, doba pôrodu (či k pôrodu príde počas dňa alebo v noci)
 • súčasťou výpočtu počatia sú aj pokyny, ktorými je potrebné sa riadiť
 • interaktívny kalendár vo webovej aplikácii (vo Vašom účte), ktorý môžete používať vo Vašom mobilnom zariadení

AKO POSTUPOVAŤ

 • vytvoriť si užívateľský účet
 • vyplniť v ňom údaje k výpočtu – informácie o Vašom narodení (dátum, čas), tehotenstvách, komplikáciách, atď.
 • je potrebný približný čas Vášho narodenia (napr. okolo 15.00)
 • uhradiť platbu za výpočet: bankový prevod, platba kartou alebo paypal
 • výpočet bude vyhotovený a aktivovaný do 72 hod. v užívateľskom účte po prijatí údajov a platby za výpočet

ČO ZÍSKATE

 • plán počatia na 12 kalendárnych mesiacov začínajúc poslednou menštruáciou, ak menštruáciu nemáte (napr. po pôrode), výpočet bude vyhotovený od aktuálneho mesiaca
 • garancia aspoň jedného vhodného termínu, určenie pohlavia
 • súčasťou výpočtu sú aj pokyny, ktorými je potrebné sa riadiť
 • interaktívny kalendár vo webovej aplikácii (vo Vašom účte), ktorý môžete používať vo Vašom mobilnom zariadení

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Metóda Prirodzenej regulácie počatia je spoľahlivá na 98,6%.

Všetky údaje potrebné k výpočtu sú prísne dôverné (lekárske tajomstvo) a použité výlučne pre jeho vyhotovenie.

Mám záujem o výpočet “životaschopného dieťaťa”, ale neviem čas svojho narodenia. Je možné niekde tento údaj zistiť?

Čas narodenia by mal byť uvedený vo Vašej zdravotnej karte. Taktiež je ho možné zistiť v archíve pôrodnice, kde ste sa narodili. Alebo sa skúste spýtať rodiny, ktorá by Vám mohla tento údaj poskytnúť. Najvhodnejšie je mať informáciu aspoň z dvoch zdrojov (napr. zo zdravotných záznamov a od matky) a uviesť rozmedzie, nakoľko čas narodenia v zdravotnej karte, nie vždy odpovedá skutočnému času. Ak neviete presný čas (napr. 11.08), k výpočtu stačí aspoň približný čas narodenia, napr. okolo 8.00, medzi 8 - 9.00. Aj niekoľko minútová nepresnosť má vplyv na správnosť výpočtu.
Pokiaľ čas Vášho narodenia neviete, je možné vyhotoviť výpočet pre plodné dni alebo antikoncepciu.

Nemala som problémy v tehotenstve, potrat, je výpočet “životaschopného dieťaťa” pre mňa vhodný?

Výpočet “životaschopného dieťaťa” je určený pre ženy, ktoré môžu otehotnieť, ale tehotenstvo skončilo potratom, úmrtím novorodenca, ich dieťa malo vývojové vady, genetické ochorenie, atď. Tieto komplikácie musia byť zohľadnené pri vyhotovení ich výpočtu, aby sme vedeli určiť pre ne vhodné termíny, kedy tehotenstvo už bude prebiehať v poriadku. Ak do tejto skupiny nepatríte, je pre Vás určený výpočet plodných dní alebo výpočet pohlavia.
Štatistiky ukazujú, že pravdepodobnosť, že by prišlo ku komplikáciám je veľmi malá – do 0, 5 %, ktoré už nevieme predvídať (vonkajšie faktory, nepresné údaje, užívanie hormónov, iné).

Mám záujem o výpočet životaschopného dieťaťa

vytvoriť účet